Pravila BREVET RANDONNEURS MONDIAUX (BRM)

koja se odnose na brevete od 200 km do 1000 km

Član 1

Jedino Audax Club Parisien (ACP) ima pravo da registruje, odobrava i verifikuje ovu vrstu događaja. Svaki brevet dobija jedinstven verifikacioni broj koji se hronološki dodjeljuje u zavisnosti od vremena prijave. Od svog osnivanja 1921. godine, ACP vodi registar svih dosadašnjih breveta.

Član 2

Breveti su otvoreni za amaterske bicikliste (randonneure). Za mlađe od 18 godina potrebna je saglasnost roditelja ili staratelja. Bilo koja vrsta bicikla, kao i bilo koji oblik vozila pokretan isključivo snagom ljudskih mišića je dopušten za vožnju na brevetu.

Član 3

Da bi učestvovao na brevetu biciklista mora da popuni registracioni formular i plati startninu, čiju visinu određuje organizator breveta. U pojedinim zemljama je potrebno potpisati i izjavu o odgovornosti.

Član 4

Svaki vozač bi trebao da bude pokriven grupnim ili individualnim osiguranjem,

Član 5

U toku događaja (breveta), smatra se da je svaki biciklist samostalan učesnik u vožnji. Biciklist mora da vozi u skladu sa pravilima Zakona o bezbjednosti saobraćaja BiH/RS i da poštuje saobraćajnu signalizaciju.

ACP, organizator breveta ili ACP predstavnici ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu nesreću tokom breveta.

Član 6

Tokom vožnje noću bicikli i ostala vozila moraju biti opremljena bijelim prednjim i crvenim zadnjim svjetlima. Svjetlosna signalizacija mora biti dobro pričvršćena na biciklu i funkcionalna tokom cijele vožnje. Preporučuje se posjedovanje rezervnog svjetla. Ukoliko bicikl posjeduje više rasvjetnih tijela na zadnjem dijelu, jedno od njih mora biti u kontinuiranom modu rada (nije dozvoljen isključivo treptući mod). Biciklistima koji ne ispunjavaju ovaj uslov neće biti dozvoljen start.

Svjetla moraju biti uključena od sumraka do zore, kao i u uslovima smanjene vidljivosti (magla, snijeg i sl.) Svaki vozač mora koristiti zasebno osvjetljenje bez obzira da li vozi pojedinačno ili u grupi. Osim odgovarajuće rasvjete, tokom noćne vožnje učesnici moraju nositi reflektujuće prsluke, pojas ili neki drugi odjevni predmet koji ima reflektujuće površine.

Nepoštovanje navedenih pravila se sankcioniše diskvalifikacijom učesnika.

Član 7

Tokom breveta svaki učesnik mora biti samostalan. Nije dozvoljena upotreba pratećeg vozila ili bilo koja druga vrsta pomoći tokom vožnje. Podrška vozaču je dozvoljena jedino na kontrolnim tačkama. Nepoštovanje ovog pravila se sankcioniše diskvalifikacijom učesnika.

Organizator može organizovati start breveta u grupama. Obzirom da svaki vozač vozi svojim tempom, ovako formirane grupe se mogu napustiti u bilo kojem trenutku. Ukoliko se brevet vozi u grupama, nijedan učesnik se ne može smatrati vođom grupe niti je dozvoljena njegovo posebno označavanje (specifičan dres, kapitenska traka i sl ). Od svih učesnika se zahtijeva pristojno ponašanje tokom breveta, visok stepen saobraćajne kulture kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Takođe se zahtjeva od učesnika da poštuju pravila i običaje koji se primjenjuju u države/regiji/gradu/naselju kroz koje prolazi ruta breveta.

Član 8

Svaki učesnik na startu dobija brevet karton i putni list u kojem se nalazi opis rute kao i lokacije kontrolnih tačaka. Učesnici moraju poštovati unaprijed određenu rutu i ukoliko se dogodi da biciklist zaluta ili na neki drugi način odstupi od rute, obavezan je povratak na mjesto odstupanja i nastavak prema ranije utvđenoj ruti, što znači da nisu dozvoljene prečice ili skraćenja rute ukoliko to nije dozvoljeno od strane organizatora.

Na kontrolnim tačkama svaki učesnik mora ovjeriti brevet karton. Organizator može na bilo kojem dijelu rute postaviti skrivenu kontrolnu tačku. Ova praksa ima za cilj poštovanje zacrtane rute breveta.

Organizator je obavezan da koristi brevet karton izdat od strane ACP-a ili brevet karton odobren od strane ACP-a.

Član 9

Na kontrolnim tačkama ovjeru kartona vrše predstavnici organizatora. Za kontrolnu tačku je moguće odabrati lokaciju na kojoj nema predstavnika organizatora kao što su prodavnice, benzinske pumpe ili kafići i u tom slučaju ovjeru kartona obavlja zaposlenik navedene kontrolne tačke upisivanjem vremena dolaska u brevet karton.

Ukoliko na kontrolnoj tački nije moguće ovjeriti dolazak pečatom/potpisom (npr dolazak izvan radnog vremena) ili ukoliko kontrolna tačka podrazumijeva neki drugi vid ovjere, moguće je : 1) upisati u brevet karton specifičnu zahtijevanu informaciju vezanu za lokaciju kontrolne tačke, 2) izvršiti kupovinu i uzeti fiskalni račun/potvrdu o kupovini na navedenoj lokaciji sa upisanim imenom učesnika, 3) fotoaparatom ili telefonom sa kamerom napraviti fotografiju na kojoj je vidljiv učesnik i lokacija (npr tabla sa nazivom mjesta ili neka karakteristična prirodna znamenitost, građevina i sl). U svim ovim navedenim slučajevima upisivanje vremena dolaska na kontrolnu tačku vrši učesnik samostalno, a ukoliko brevet traje duže od 24h obavezno je upisivanje i datuma dolaska. Svaki vozač je dužan da provjeri da li je ispravno ovjeren brevet karton. Način ovjere dolaska na kontrolnu tačku određuje organizator.

U slučaju gubitka, nepotpunog, neodgovarajućeg popunjavanja ili nepostojanja dokaza o posjećivanju kontrolne se sankcioniše diskvalifikacijom učesnika.

Član 10

Ukupno vrijeme trajanja breveta zavisi od dužine rute i ono iznosi za brevet od :

200 km – 13h:30min

300 km – 20h:00min

400 km – 27h:00min

600 km – 40h:00min

1000 km – 75h:00min

1200 km – 90h:00min

Osim navedenog ukupnog vremenskog ograničenja, učesnik mora da dođu na svaku kontrolnu tačku u predviđenom vremenskom periodu koji je naveden u brevet kartonu, a koji se izračunava na osnovu prosječne dozvoljene maksimalne i minimalne brzine vožnje.

Ukoliko učesnik na pojedinim kontrolnim tačkama ne ovjeri dolazak u za to predviđenom vremenskom periodu zbog nepredviđenih okolnosti kao što su saobraćajne nezgode, zatvoreni putni pravci ili bilo koji drugi događaji na koje učesnik nije mogao da utiče, organizator može uvažiti razlog propusta i dozvoliti učesniku da nastavi brevet.

Drugi razlozi kao što su kvarovi usljed loše održavanog bicikla, nedovoljna fizička pripremljenost, umor, glad, kao i sve ostale pojave/događaji za koje je lično odgovoran učesnik, ne mogu predstavljati opravdan razlog za nepoštovanje vremenskog ograničenja dolaska na kontrolne tačke i kao takve neće biti prihvaćene od strane organizatora.

Nepoštovanje ovog pravila se sankcioniše diskvalifikacijom učesnika i u slučaju da je brevet završen unutar predviđenog ukupnog vremenskog limita.

Član 11

Svako namjerno varanje, kršenje ili nepoštovanje pravila se sankcioniše diskvalifikacijom učesnika sa svih breveta koje organizuje ACP.

Član 12

Nakon završetka breveta svaki vozač obavezno potpisuje svoju brevet karticu i potom je vraća organizatoru. Nakon homologacije breveta i upisivanja broja homologacije, brevet karton će biti vraćen učesniku. U slučaju da organizator izgubi brevet karticu, ista neće moći biti vraćena učesniku niti će organizator biti u obavezi da napravi kopiju.

Obzirom da breveti nije takmičarska vožnja, organizator neće po završetku breveta rangirati učesnike po bilo kojem kriterijumu.

Nakon breveta učesnik može zahtjevati prigodnu komemorativnu medalju i taj zahtjev se upisuje u brevet karton označavanjem odgovarajućeg polja. Plaćanje medalje se vrši po završetku breveta na način koji odredi organizator.

Član 13

Medalje za uspešno završen brevet su:

bronzana za 200 km,

posrebrena za 300 km,

ružičasta za 400 km,

zlatna za 600 km i

srebrna za 1000 km

Dizajn medalja se mijenja svake 4 godine tj nakon svakog Paris-Brest-Paris breveta. Troškove nabavke i distribucije naručenih medalja određuje organizator.

Super Randonneur titulu stiče svaki učesnik koji u toku jedne brevet sezone uspješno odveze cijelu seriju breveta (200, 300, 400 i 600 km) i za nju je moguće dobiti posebnu medalju. Zahtjev za ovu vrstu medalje učesnik treba pismeno dostaviti organizatoru na E-mail. Isporuka medalje se vrši nakon provjere ispunjenosti uslova i uplate iznosa predviđenog za ovu medalju.

Član 14

Brevet je zaseban događaj/vožnja i ne može biti sastavni dio nekog drugog događaja/vožnje.

Član 15

Sve aktivnosti koje su vezane za brevet u određenoj državi kao što su promocije, oglašavanja, nagrade, pozivi za vožnju, a koje se odnose na pojedince i klubove, su isključivo u nadležnosti lokalnog ACP predstavnika i organizacije koju predstavlja.

Član 16

Organizatori breveta moraju koristiti brevet kartice svog geografskog područja.

Član 17

Učesnici breveta su saglasni da organizator može koristiti njihove lične podatke pri objavljivanju rezultata breveta. Organizator se obavezuje da neće lične podatke učesnika koristiti u komercijalne svrhe niti će ih proslijediti trećim licima.

Član 18

Svi registrovani učesnici prihvataju sledeće uslove : eventualna pitanja, prigovori i/ili primjedbe koje se tiču breveta ili njegove organizacije se moraju dostaviti organizatoru u pisanom obliku unutar 48h nakon završetka breveta. Organizator će razmotriti navedene primjedbe i uz preporuke ih proslijediti nadležnom predstavniku ACP-a za nacionalne predstavnike i koji će donijeti konačnu odluku na prigovor.

Član 19

Sve nedoumice/pitanja koji se odnose na konačnu odluku se mogu poslati upravnom odboru Audax Club Parisien. Ovaj Odbor je nadležan i za sva ostala pitanja ili nedoumice koje nisu navedene u ovim pravilima.