Izačiću ponosan mi budi

RBK Japod u skladu sa svojim mogućnostima će podržati i manifestaciju na Izačiću sa ciljem odavanja počasti najboljim sinovima BiH, a posebno mještanima MZ Izačić  i Vrsta koji su poginuli na Priboju u augustu 1995. prilikom spajanja Armije BiH sa Hrvatskom vojskom.

Izačić je dao nemjeriv doprinos u odbrani ovog grada posebno kroz akciju „Tigar 94“ i tokom cijelog odbrambeno-oslobodilačkog rata.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA: 15,00 sati, 12.08.2017. GODINE – GRADSKI TRG

RELACIJA: BIHAĆ – IZAČIĆ- PRIJEBOJ (HRVATSKA)-BIHAĆ  (oko 52 km)

https://connect.garmin.com/modern/course/16039007

Svi učesnici učestvuju na vlastitu odgovornost te RBK Japod ne odgovara za eventualnu nastalu štetu prema stvarima i trećim licima.

Savjet MZ Izačić će po povratku sa Prijeboja upriličiti okrepu i druženje.