Naše rute

Ruta 1

Bihać – Štrbački buk Kulen Vakuf
Dužina: 46.89 km

Ruta 2

Bihać – Planinarski dom “Plješavica”
Dužina: 12.08 km

Ruta 3

Bihać – Lohovo
Dužina: 17.89 km

Ruta 4

Bihać Izvor Klokot Pršine uvale